การรับบริการตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาที่ห้องฉุกเฉิกอาจได้รับบริการล่าช้า เนื่องจากห้องฉุกเฉิกมีผู้ป่วยจำนวนมากและให้บริการตามระดับความเร่งด่วนของผู้ให้บริการ กรณีไม่ฉุกเฉิกเร่งด่วน แนะนำตรวจในวันรุ่งขึ้น
หัวข้อเรื่อง วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-07-23 11:36:21
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา 2021-07-15 13:25:33
แก้ไขประกาศ ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2021-07-07 08:58:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-06-21 13:17:23
แก้ไขประกาศ ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2021-06-02 09:55:33

ภาพกิจกรรม "จิตพอเพียง ต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงานประจำวัน"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

Engine By Powered by: Wasu